WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU

 

CHRZTU

akt urodzenia dziecka;

zaświadczenie rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący;

 

Sakrament chrztu świętego

 

 


 

PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.

metryka chrztu dziecka

 

  


 

BIERZMOWANIA

metryka chrztu;

 

 

 


 

MAŁŻEŃSTWA

aktualne (tj. z datą do 6 miesięcy wstecz) metryki chrztu;

dowód osobisty;

świadectwo bierzmowania;

zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej;

zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

  


 

POGRZEBU

akt zgonu

 


kg-szczecin.pl