KANCELARIA PARAFIALNA

  

Czynna we środy w godzinach:


16:30 – 18:00

i w soboty 08:30 – 10:00

 

W sprawach pogrzebu i pilnego kontaktu z księdzem kapelanem również poza godzinami urzędowania.

tel. 605 434 637

Wezwania do chorych – o każdej porze tel: 605 434 637

  


 

Uwagi kancelaryjne

Do odbioru dokumentu dla innej osoby potrzebne jest pełnomocnictwo, które powinno zawierać:

- Miejscowość, data;

- Dane osoby udzielającej pełnomocnictwa (imię, nazwisko, adres, numer dowodu);

- Nagłówek („PEŁNOMOCNICTWO”)

- Imię, nazwisko i adres i numer dowodu tożsamości pełnomocnika;

- Informacja, w jakim celu pełnomocnictwo jest wystawione;

- Podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa (bez odręcznego podpisu pełnomocnictwo jest nieważne).

 

Przynależność do parafii: określa się  faktycznym miejscem zamieszkania, a nie zameldowania, w wypadku żołnierzy

i pracowników cywilnych MON przynależność do parafii wojskowej jest personalna w odniesieniu do posługujących

księży kapelanów mających jurysdykcję Biskupa Polowego  w parafii wojskowej i w jednostkach garnizonu.

 

Wszelkie prawa odnośnie udzielenia: Sakramentu Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania, Małżeństwa, Sakramentu

Chorych i formalności związanych z pogrzebem przysługują parafii miejsca faktycznego zamieszkania, bądź w

przypadku żołnierzy i pracowników cywilnych wojska parafialnemu duszpasterstwu wojskowemu.

 


 

 Do Ordynariatu Polowego należą katolicy: 


            a) żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz rodzice i krewni zamieszkujący razem z nimi; 


            b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;

 
            c) pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;

 
            d) uczniowie szkół wojskowych;

 
            e) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych;

 
            f) członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą. 

 

 


 

kg-szczecin.pl